Дата окончания приема заявок 04.09.2017 17:00:00

Лот 17/0801                                                  Здание склада № 1Дата окончания приема заявок 08.09.2017 17:00:00

Лот 17/0802                                                  1.png


Дата окончания приема заявок 11.09.2017 17:00:00

Лот 17/0804                                                  1.pngДата окончания приема заявок 28.09.2017 17:00:00

Лот 17/0805                                                  Ivchenko_Progress_D-36MV.jpg